general
general

מתארחים בבתי המלון בחיפה ומקבלים כרטיס פינוקים למגוון פעילויות ואטרקציות חינם!*


לנים בחיפה בבתי המלון המשתתפים במבצע ומקבלים:

  1. לילה 1 – אטרקציה / סיור אחד חינם
  2. 2 לילות – 2 אטרקציות / סיורים חינם
  3. 3 לילות ואילך – 3 אטרקציות / סיורים חינם

לקבלת כרטיס הפינוקים, אנא פנה לפקיד הקבלה.


  • כרטיס הפינוקים תקף למהלך שהות האורחים בבית המלון בלבד. המבצע תקף בין התאריכים 15.7.2020-31.8.2020 ואינו מיועד לקבוצות ט.ל.ח. עד גמר המלאי. העמותה לתיירות ונופש חיפה שומרת לעצמה את הזכות להוריד ו/או לשנות אטרקציות.
22